Home » Nền Tảng Tâm Lý Học by Nicky Hayes
Nền Tảng Tâm Lý Học Nicky Hayes

Nền Tảng Tâm Lý Học

Nicky Hayes

Published December 2005
ISBN :
Paperback
1116 pages
Enter the sum

 About the Book 

Những ai đang quan tâm đến ngành tâm lý học, chắc chắn phải luôn đặt ra những câu hỏi là tâm lý học hiện đại đến từ đâu và phát triển từ nền tảng cốt lõi nào?Nền tảng tâm lý học trình bày súc tích và đầy đủ nhất về nguồn gốc triết học của tâm lýMoreNhững ai đang quan tâm đến ngành tâm lý học, chắc chắn phải luôn đặt ra những câu hỏi là tâm lý học hiện đại đến từ đâu và phát triển từ nền tảng cốt lõi nào?Nền tảng tâm lý học trình bày súc tích và đầy đủ nhất về nguồn gốc triết học của tâm lý học, các trường phái tư tưởng trong tâm lý học, các lĩnh vực cùng những quan điểm tâm lý học khác nhau...Phương pháp biên soạn của sách còn nhắm đến ba mục đích chính: giải thích những quan điểm hoàn toàn phức tạp, sử dụng ngôn ngữ rõ ràng, dễ hiểu- chứng minh quan điểm về tâm lý học đã phát triển rõ nét và phong phú khoảng hơn một thế kỷ qua và cuối cùng là phản ánh những gì đang diễn ra trong tâm lý học hiện đại